Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2019 > Siječanj > Presuda i rješenje
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 64)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Jž 1686/2016-0Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Osijeku od 12. svibnja 2016., broj: Pp 6. J-625/16-10, proglašen je krivim okr. D. S. da je na način činjenično opisan u izreci pobijane presude počinio prekršaj iz čl. 20. st. 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, za koji mu je na temelju č... 9.1.2019
Gž 1035/2018-2Pobijanom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju 10.000,00 kn sa zateznom kamatom od 21. srpnja 2013. do isplate i naknaditi trošak postupka od 6.693,00 kn sa zateznom kamatom od 20. veljače 2018. do isplate. Navedenu presudu, pravodobno izjavljenom žalbom, pobija tuženik zbog svih zak ... 31.1.2019
Rev x 1049/2016-2Presudom i rješenjem Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj P-4894/14-89 od 23. veljače 2015. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja upravljen na utvrđenje da su prvo-trećetužitelji vlasnici u jednakim suvlasničkim dijelovima cijelog drugog kata i 1/2 dijela podruma u stambenoj zgradi izgrađenoj na ... 29.1.2019
Rev x 1052/2017-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: Nalaže se tuženiku platiti tužiteljici iznos od 568,500 kn zajedno sa zateznim kamatama tekućim od 25.10.2004. do 31.12.2007. godine po stopi iz čl. 1. Uredbe o visini stope zatezne kamate, a o... 29.1.2019
Revr 106/2017-4Općinski sud u Vukovaru presudom poslovni broj P-260/2013-18 od 19. prosinca 2013. utvrdio je da je odluka tuženika H.-H. d.d. Z. o otkazu ugovora o radu tužiteljici Z. L. iz V. zbog poslovno uvjetovanih razloga broj: HRMI-184566/2005 od 2. veljače 2006. nedopuštena i da radni odnos tužiteljici nije... 15.1.2019
Gž 1093/2018-2Prvostupanjski sud je donio presudu čija izreka glasi: „Nalaže se tuženiku A. Z. d.d. A3, da tužiteljici A. T. iz A1, isplati iznos o... 2.1.2019
Revr 1094/2016-3Prvostupanjskom presudom utvrđena je nedopuštenom odluka tuženika D. F., kao vlasnika obrta D. o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu tužiteljici M. K. te je utvrđeno da radni odnos tužiteljice kod tuženika nije prestao 16. ožujka 2009. (točka I. izreke). Ujedno je određen sudski raskid ugovor... 29.1.2019
Rev 1104/2018-3Presudom prvostupanjskog suda u točki I. izreke naloženo je tuženici Republici Hrvatskoj isplatiti tužiteljici S. S. T. iznos od 250.399,99 kn sa zakonskim zateznim kamatama na pojedinačne iznose i po stopi sve preciznije navedeno u toj točki izreke, kao i naknaditi joj troškove parničnog postupka u... 22.1.2019
Rev 1129/2014-2Općinski sud u Tisnom presudom poslovni broj P-785/05 od 19. studenog 2008. sudio je: „I. Odbija se tužbeni zahtjev kao neosnovan koji glasi: 1.              Utvrđuje se da je tužitelj vlasnik stana u zgradi katastarske oznake čest. zgr. 930 Z.U. 4398 K.O. P., broj 21, na prvom katu (treća etaža),... 8.1.2019
Gž 1228/2017-2Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj Povrv-12790/15-22 od 31. ožujka 2017. u točki I izreke održan je na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika S. P. broj Ovrv-329/2015 od 20. srpnja 2015. u dij... 10.1.2019
Rev 1241/2013-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Dužni su tuženici D. M.-M. i S. M. isprazniti stan o svih svojih osoba i stvari nekretnine označene kao čest. zgr. 2339 i čest.zem. 606/18 zk.ul. 1022 k.o. G. i prodati ih u posjed tužitelju Ž. M. odnosno njegovoj majci... 29.1.2019
Rev x 1258/2015-3Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da mu tuženici solidarno isplate iznos od 153.265,71 kn, s pripadajućom zateznom kamatom tekućom od presuđenja do isplate (toč. I.). Tužitelj je obvezan prvotuženiku naknaditi troškove postupka u iznosu od 23.100,00 kn ... 9.1.2019
Rev 1344/2017-2Prvostupanjskom presudom raskinut je ugovor o dosmrtnom uzdržavanju sklopljen između tužitelja i tuženice 11. lipnja 2013., solemniziran kod javnog bilježnika N. V. pod brojem OV-4250/13, te je naloženo tuženici isplatiti tužitelju 377.500,00 kn s pripadajućom kamatom. Naložen je tuženici naknaditi ... 22.1.2019
Gž 1390/2017-2Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „Utvrđuje se da je tužitelj vlasnik čest. zem. 1321/4 k.o. A4, čest. zem. 1336/1 k.o. A4, čest. zem. 1232/8 k.o. A4,... 17.1.2019
Revr 1412/2016-3Prvostupanjskom presudom djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev da se naloži tuženiku isplatiti tužitelju 615.013,16 kn s pripadajućom zateznom kamatom kako je to pobliže naznačeno u izreci presude te naknaditi tužitelju troškove parničnog postupka od 105.421,58 kn (točka I. izreke). Odbijen je zah... 8.1.2019
Gž 1424/2017-2Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju na ime naknade neimovinske štete iznos od 17.230,00 kn sa pripadajućom zateznom kamatom tekućom od 5. lipnja 2012. do isplate. Točkom II. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju na ime naknade imovinske štete... 17.1.2019
Gž 1492/2017-3Pobijanom presudom suđeno je: I. Djelomično se održava na snazi platni nalog sadržan u Rješenju o ovrsi Javnog bilježnika D. G. iz Zadra pod poslovnim brojem Ovrv-43/17 od 24. siječnja 2017. godine i to u dijelu u kojem se nalaže tuženiku da plati tužitelj... 8.1.2019
Gž 174/2018-2Prvostupanjski sud donio je presudu kojom je odbijen tužiteljičin tužbeni zahtjev kojim je ona tražila da se utvrdi da je stekla pravo vlasništva dijela čkbr. 11303/2 k.o. M. B., površine 160 m2, koji je na skici mjesta očevida od 10. ožujka 2016. godine, k... 17.1.2019
Rev x 176/2017-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za izdavanje isprave podobne za uknjižbu prava vlasništva posebnog dijela nekretnine u k.o. S. pobliže određene izrekom presude, a izostankom čega je tužitelj ovlašten zahtijevati uknjižbu prava vlasništva temeljem te presude. Ujedno je naloženo tu... 15.1.2019
Rev x 180/2015-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I.Utvrđuje se da je tužitelj-protutuženik Akcionarsko društvo V. proizvodnja, prerada, promet, export-import B., OIB:... vlasnik poslovnog prostora u P., a koji poslovni prostor se nalazi na adresi ..., nosi broj ..., nalazi se u prizemlju zgrade S-II, a koja... 9.1.2019
Rev 191/2014-3Općinski sud u Puli-Pola presudom broj P-2581/10 od 20. travnja 2012., sudio je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: “Nalaže se tuženicima da tužiteljici na ime naknade štete solidarno isplate iznos od 226.400,00 kn. sa zateznim kamatama koje na taj iznos teku od 29. studenog 2010. godine sve... 8.1.2019
Rev 1981/2014-3Presudom suda prvog stupnja naloženo je tuženiku platiti na ime naknade štete prvotužitelju iznos od 278.922,22 kune sa zakonskom zateznom kamatom od dospijeća svakog pojedinog iznosa do isplate, drugotužiteljici iznos od 220.000,00 kuna, treće do petotužiteljima iznos od po 75.000,00 kuna sa zakons... 22.1.2019
Gž 563/2018-2Presudom suda prvog stupnja ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika T. S. iz Z. poslovni broj: Ovrv-4045/15. i tužba je odbačena (točka I. izreke); tužitelju je naloženo da tuženiku naknadi parnični trošak u iznosu od 9.687,50 kn sa zakonskom zateznom kamatom pobliže nazn... 28.1.2019
Gž 632/2018-2Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I/ Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja J. T. koji glasi: "Nalaže se tuženoj Republici Hrvatskoj da na ime naknade štete isplati tužitelju J. T., OIB: 29.1.2019
Gž R 559/2017-2Prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim je tužitelj zahtijevao da se naloži tuženiku da mu isplati iznos od 4.000,00 kuna sa zateznim kamatama od 1. travnja 2007. pa do isplate, kao i da mu naknadi parnični trošak sa zateznim kamatama od presuđenja do isplate. Prvost... 28.1.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi 2019 Siječanj

Sudovi

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(1)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(32)
Županijski sud(31)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite