Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > 2019 > Presuda i rješenje
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 16
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 385)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 595/2017-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je: "I. Prihvaća se tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Dužan je tuženik, u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe isplatiti tužiteljici na ime korištenja 86/389 dijela čest. zgr. 5224 Z.U. 7098 Poduložak 3 K.O. S. koji suvlasnički dio je povezan sa cjelinom stan ... 23.10.2019
Gž R 2/2019-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I/               Utvrđuje se da je tuženik H. V., p. o. za u. v., svojim ponašanjem i postupcima prema tužiteljici, posebice onemogućavanjem osnovnih sredstava za rad tužiteljici, onemogućavanjem izvršavanja poslova njezinog radnog mjesta koordinatora u Služb... 17.10.2019
Gž 812/2019-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "Utvrđuje se da je tužitelj Š. Š., OIB: … stekao pravnu osnovu za stjecanje upis prava vlasništva dijela čest.zem. 651/126 k.o. J., površine 493 m2 na skici vještaka mjernika dipl. ing. geod. I. B. označeno crvenom bojom i slovima A-B-C-D-E-F-G-A što su tuženi... 17.10.2019
Gž 670/2019-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Usvaja se (alternativni) tužbeni zahtjev koji glasi: "Tuženik A. N. ( zv. N.) pok. M. OIB…….može se osloboditi obveze iz točke I na način da tužitelju Srećku A. pok. S. OIB……isplati 75.000,00 kuna na ime naknade štete zbog djelomičnog neispunj ... 16.10.2019
Gž 2554/2019-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "1. Nalaže se tuženiku H. D., OIB: ..., isplatiti H. z. za z., OIB: ... i to: - iznos od 25.097,34 kn zajedno sa zateznom kamatom tekućom od 7.6.2010. do isplate po stopi propisanoj čl. 29. st. 2. Zakona o obveznim odnosima, koja se određuje uvećanjem prosječn... 3.10.2019
I Kž 411/2015-9Prvostupanjskom presudom Županijski sud u Rijeci je proglasio krivom optuženu D. M. K. pod točkom 1) zbog kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavka 2. u vezi stavka 1. KZ/11. za koje joj je, na temelju članka 246. stavka 2. KZ/11. utvrdio kaznu zatvora u tr... 1.10.2019
Gž 941/2018-2Prvostupanjskom presudom u toč.I izreke obvezan je tuženik naknaditi tužitelju neimovinsku štetu zbog povrede prava osobnosti u iznosu od 20.000,00 kn sa zateznom kamatom tekućom od 4. siječnja 2016. kao dana podnošenja tužbe do isplate i naknaditi mu prouzročeni parnični trošak u iznosu od 6.156,83... 25.9.2019
Gž 135/2018-2Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika I. K. iz Čakovca od dana 26.05.2009. godine pod poslovnim brojem Ovrv-143/09 u dijelu u kojem se nalaže tuženiku 20.9.2019
Gž 376/2019-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja M. Š. da se proglasi nedopuštenom ovrha koja se vodi pred Općinskim sudom u Koprivnici u spisu Ovr-1/2016, a na nekretninama koje su u suvlasništvu tužitelja u zk.ul.br. 14365 k.o. 19.9.2019
Gž R 245/2019-3Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je da nije dopuštena odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 14. travnja 2016., a koju odluku je donio tuženik (stavak a) izreke); odlučeno je da se raskida ugovor o radu na neodređeno vrijeme broj: 02-3-89/01-15 od 8. rujna 2015., sklopljen između tužitelj... 18.9.2019
I Kž 150/2019-8Pobijanom presudom Županijski sud u Dubrovniku proglasio je krivim opt. A. M. da je na način i pod okolnostima opisanim u točki 1. i 2. izreke presude počinio dva kaznena djela silovanja iz čl. 153. st. 1. u vezi čl. 152. st. 1. KZ/11., pa mu je na temelju istog zakonskog propisa za svako od tih kaz... 17.9.2019
Revr 291/2017-2Općinski sud u Sesvetama presudom poslovni broj P-1301/13 od 26. ožujka 2015. pod točkom I.1. odbio je tužbeni zahtjev za utvrđenje da odluka tuženika o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu od 22. srpnja 2010. zbog organizacijskih razloga s ponudom izmijenjenog ugovora i Odluka tuženika od 16.... 17.9.2019
Gž 1273/2019-2Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka u cijelosti glasi: „I Ukida se platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Ž. M. iz Zagreba poslovni broj Ovrv-5380/17 od 5. rujna 2017. u cijelosti i odbija se tužbeni zahtjev u cijelosti. II Od... 10.9.2019
Pž 2263/2016-3Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu suđeno je: „I. Nalaže se tuženiku isplatiti tužitelju bonus/nagradu u iznosu 190.000,15 kuna s pripadajućom zateznom kamatom tekućom od 19. travnja 2012. do 31. srpnja 2015. po stopi od 12% godišnje, a od 1. kolovoza 2015. do isplate uvećanjem prosječne ... 9.9.2019
I Kž 360/2017-9Pobijanom presudom opt. P. B. i opt. Ž. K. proglašeni su krivima, zbog kaznenog djela iz čl. 246. st. 2. KZ/11. Opt. P. B. je, na temelju čl. 246. st. 2. KZ/11., osuđen na kaznu zatvora u trajanju jedne godine, s time da mu je, na temelju čl. 56. KZ/11., izrečena uvjetna osuda na način da se izrečen... 5.9.2019
Pž 6660/2019-2Pobijanom presudom označenom u izreci Trgovački sud u Varaždinu u točki I. izreke odbio je tužbeni zahtjev za utvrđenje da je tužiteljica Republika Hrvatska vlasnica nekretnine upisane u z.k.ul. br. 2384 k.o. A2, čest. br. 1060/2, šuma 4.9.2019
Gž 319/2018-2Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I Nalaže se I tuženiku T.B.-E. iz A2, da tužitelju Z. P. iz A4, isplati iz... 4.9.2019
Gž 681/2019-2Prvostupanjskom presudom i rješenjem suđeno je: i to rješenjem: "I. Dopušta se preinaka točki I. tužbenog zahtjeva iz podneska tužitelja od 7. studenog 2005. II. Protutužba tuženika od 17. rujna 2001. se smatra povučenom." a presudom "I. Utvrđuje se da je raskinut Kupoprodajni ugovor ... 4.9.2019
Rev 916/2016-2Presudom suda prvog stupnja pod toč. I. izreke djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev na utvrđenje ništetnosti ugovora o prodaji sklopljenog 06. studenoga 2006. između S. Lj. kao prodavatelja i V. Đ. kao kupca koji ne proizvodi pravne učinke, a što su I. tuženik S. Lj. i I. tuženik V. Đ. dužni priz... 3.9.2019
Rev 2221/2018-11Presudom i rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu broj P-1401/2012 od 4. srpnja 2013. presuđeno je: "1. Utvrđuje se da je prvotužena Z. b. d.d. u razdoblju od 01.04.2005. godine do 31.12.2008. godine povrijedila kolektivne interese i prava potrošača, korisnika kredita zaključujući ugovore o kreditima ... 3.9.2019
Revr 261/2018-4Općinski sud u Splitu presudom poslovni broj Pr-432/16 od 12. rujna 2017. sudio je: „I Prihvaća se tužbeni zahtjev u dijelu koji glasi: "1. Utvrđuje se ništetnim Izjava tužiteljice od "Datum: 31.3.2016. god." u stavku 3 u kojem piše: "Ovim se odričem prava ulaganja Zahtjeva za zaštitu prava protiv... 3.9.2019
I Kž 417/2019-4Pobijanom presudom Županijskog suda u Splitu, optuženi T. P. proglašen  je krivim zbog pokušaja počinjenja kaznenog djela protiv života i tijela, ubojstva iz članka 110. u vezi s člankom 34. KZ/11. te je na temelju navedenih zakonskih odredaba i uz primjenu članka 48. stavka 1. i članka 49. stavka 1... 3.9.2019
Pž 6898/2016-3Pobijanom presudom naloženo je tuženiku S. C. d.o.o. za upravljanje i održavanje stambenih zgrada, A2, tužitelju A.-B. d.o.o. A1, zb... 2.9.2019
Pž 1124/2018-2Pobijanom presudom održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. B. iz A3, poslovni broj Ovrv-8191/2016 od 6. prosinca 2016. u dijelu kojim je tuženiku naloženo platiti tužitelju izn... 2.9.2019
Pž 1521/2018-2Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži da mu tuženik plati iznos od 43.641,11 kn s pripadajućim zateznim kamatama tekućim od dospijeća pojedinačnih iznosa glavnice do isplate, kao neosnovan (točka I. izreke); naloženo je tužitelju naknaditi tuženiku trošak parničnog post... 2.9.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 16 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

< Svi
2019(385)
> Siječanj(74) > Veljača(66) > Ožujak(65) > Travanj(42) > Svibanj(38) > Lipanj(20) > Srpanj(25) > Kolovoz(30) > Rujan(19) > Listopad(6)

Sudovi

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(12)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(27)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(1)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(190)
Županijski sud(155)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite