Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda i rješenje
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 414
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 10335)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 595/2017-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je: "I. Prihvaća se tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Dužan je tuženik, u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe isplatiti tužiteljici na ime korištenja 86/389 dijela čest. zgr. 5224 Z.U. 7098 Poduložak 3 K.O. S. koji suvlasnički dio je povezan sa cjelinom stan ... 23.10.2019
Gž R 2/2019-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I/               Utvrđuje se da je tuženik H. V., p. o. za u. v., svojim ponašanjem i postupcima prema tužiteljici, posebice onemogućavanjem osnovnih sredstava za rad tužiteljici, onemogućavanjem izvršavanja poslova njezinog radnog mjesta koordinatora u Služb... 17.10.2019
Gž 812/2019-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "Utvrđuje se da je tužitelj Š. Š., OIB: … stekao pravnu osnovu za stjecanje upis prava vlasništva dijela čest.zem. 651/126 k.o. J., površine 493 m2 na skici vještaka mjernika dipl. ing. geod. I. B. označeno crvenom bojom i slovima A-B-C-D-E-F-G-A što su tuženi... 17.10.2019
Gž 670/2019-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Usvaja se (alternativni) tužbeni zahtjev koji glasi: "Tuženik A. N. ( zv. N.) pok. M. OIB…….može se osloboditi obveze iz točke I na način da tužitelju Srećku A. pok. S. OIB……isplati 75.000,00 kuna na ime naknade štete zbog djelomičnog neispunj ... 16.10.2019
Gž 2554/2019-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "1. Nalaže se tuženiku H. D., OIB: ..., isplatiti H. z. za z., OIB: ... i to: - iznos od 25.097,34 kn zajedno sa zateznom kamatom tekućom od 7.6.2010. do isplate po stopi propisanoj čl. 29. st. 2. Zakona o obveznim odnosima, koja se određuje uvećanjem prosječn... 3.10.2019
I Kž 411/2015-9Prvostupanjskom presudom Županijski sud u Rijeci je proglasio krivom optuženu D. M. K. pod točkom 1) zbog kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz članka 246. stavka 2. u vezi stavka 1. KZ/11. za koje joj je, na temelju članka 246. stavka 2. KZ/11. utvrdio kaznu zatvora u tr... 1.10.2019
Gž 941/2018-2Prvostupanjskom presudom u toč.I izreke obvezan je tuženik naknaditi tužitelju neimovinsku štetu zbog povrede prava osobnosti u iznosu od 20.000,00 kn sa zateznom kamatom tekućom od 4. siječnja 2016. kao dana podnošenja tužbe do isplate i naknaditi mu prouzročeni parnični trošak u iznosu od 6.156,83... 25.9.2019
Gž 135/2018-2Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika I. K. iz Čakovca od dana 26.05.2009. godine pod poslovnim brojem Ovrv-143/09 u dijelu u kojem se nalaže tuženiku 20.9.2019
Gž 376/2019-2Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja M. Š. da se proglasi nedopuštenom ovrha koja se vodi pred Općinskim sudom u Koprivnici u spisu Ovr-1/2016, a na nekretninama koje su u suvlasništvu tužitelja u zk.ul.br. 14365 k.o. 19.9.2019
Gž R 245/2019-3Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je da nije dopuštena odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 14. travnja 2016., a koju odluku je donio tuženik (stavak a) izreke); odlučeno je da se raskida ugovor o radu na neodređeno vrijeme broj: 02-3-89/01-15 od 8. rujna 2015., sklopljen između tužitelj... 18.9.2019
I Kž 150/2019-8Pobijanom presudom Županijski sud u Dubrovniku proglasio je krivim opt. A. M. da je na način i pod okolnostima opisanim u točki 1. i 2. izreke presude počinio dva kaznena djela silovanja iz čl. 153. st. 1. u vezi čl. 152. st. 1. KZ/11., pa mu je na temelju istog zakonskog propisa za svako od tih kaz... 17.9.2019
Revr 291/2017-2Općinski sud u Sesvetama presudom poslovni broj P-1301/13 od 26. ožujka 2015. pod točkom I.1. odbio je tužbeni zahtjev za utvrđenje da odluka tuženika o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu od 22. srpnja 2010. zbog organizacijskih razloga s ponudom izmijenjenog ugovora i Odluka tuženika od 16.... 17.9.2019
Gž 1273/2019-2Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka u cijelosti glasi: „I Ukida se platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Ž. M. iz Zagreba poslovni broj Ovrv-5380/17 od 5. rujna 2017. u cijelosti i odbija se tužbeni zahtjev u cijelosti. II Od... 10.9.2019
Pž 2263/2016-3Pobijanom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu suđeno je: „I. Nalaže se tuženiku isplatiti tužitelju bonus/nagradu u iznosu 190.000,15 kuna s pripadajućom zateznom kamatom tekućom od 19. travnja 2012. do 31. srpnja 2015. po stopi od 12% godišnje, a od 1. kolovoza 2015. do isplate uvećanjem prosječne ... 9.9.2019
I Kž 360/2017-9Pobijanom presudom opt. P. B. i opt. Ž. K. proglašeni su krivima, zbog kaznenog djela iz čl. 246. st. 2. KZ/11. Opt. P. B. je, na temelju čl. 246. st. 2. KZ/11., osuđen na kaznu zatvora u trajanju jedne godine, s time da mu je, na temelju čl. 56. KZ/11., izrečena uvjetna osuda na način da se izrečen... 5.9.2019
Pž 6660/2019-2Pobijanom presudom označenom u izreci Trgovački sud u Varaždinu u točki I. izreke odbio je tužbeni zahtjev za utvrđenje da je tužiteljica Republika Hrvatska vlasnica nekretnine upisane u z.k.ul. br. 2384 k.o. A2, čest. br. 1060/2, šuma 4.9.2019
Gž 319/2018-2Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I Nalaže se I tuženiku T.B.-E. iz A2, da tužitelju Z. P. iz A4, isplati iz... 4.9.2019
Gž 681/2019-2Prvostupanjskom presudom i rješenjem suđeno je: i to rješenjem: "I. Dopušta se preinaka točki I. tužbenog zahtjeva iz podneska tužitelja od 7. studenog 2005. II. Protutužba tuženika od 17. rujna 2001. se smatra povučenom." a presudom "I. Utvrđuje se da je raskinut Kupoprodajni ugovor ... 4.9.2019
Rev 916/2016-2Presudom suda prvog stupnja pod toč. I. izreke djelomično je prihvaćen tužbeni zahtjev na utvrđenje ništetnosti ugovora o prodaji sklopljenog 06. studenoga 2006. između S. Lj. kao prodavatelja i V. Đ. kao kupca koji ne proizvodi pravne učinke, a što su I. tuženik S. Lj. i I. tuženik V. Đ. dužni priz... 3.9.2019
Rev 2221/2018-11Presudom i rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu broj P-1401/2012 od 4. srpnja 2013. presuđeno je: "1. Utvrđuje se da je prvotužena Z. b. d.d. u razdoblju od 01.04.2005. godine do 31.12.2008. godine povrijedila kolektivne interese i prava potrošača, korisnika kredita zaključujući ugovore o kreditima ... 3.9.2019
I Kž 417/2019-4Pobijanom presudom Županijskog suda u Splitu, optuženi T. P. proglašen  je krivim zbog pokušaja počinjenja kaznenog djela protiv života i tijela, ubojstva iz članka 110. u vezi s člankom 34. KZ/11. te je na temelju navedenih zakonskih odredaba i uz primjenu članka 48. stavka 1. i članka 49. stavka 1... 3.9.2019
Revr 261/2018-4Općinski sud u Splitu presudom poslovni broj Pr-432/16 od 12. rujna 2017. sudio je: „I Prihvaća se tužbeni zahtjev u dijelu koji glasi: "1. Utvrđuje se ništetnim Izjava tužiteljice od "Datum: 31.3.2016. god." u stavku 3 u kojem piše: "Ovim se odričem prava ulaganja Zahtjeva za zaštitu prava protiv... 3.9.2019
Pž 6898/2016-3Pobijanom presudom naloženo je tuženiku S. C. d.o.o. za upravljanje i održavanje stambenih zgrada, A2, tužitelju A.-B. d.o.o. A1, zb... 2.9.2019
Pž 1124/2018-2Pobijanom presudom održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. B. iz A3, poslovni broj Ovrv-8191/2016 od 6. prosinca 2016. u dijelu kojim je tuženiku naloženo platiti tužitelju izn... 2.9.2019
Pž 1521/2018-2Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži da mu tuženik plati iznos od 43.641,11 kn s pripadajućim zateznim kamatama tekućim od dospijeća pojedinačnih iznosa glavnice do isplate, kao neosnovan (točka I. izreke); naloženo je tužitelju naknaditi tuženiku trošak parničnog post... 2.9.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 414 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(385) 2018(715) 2017(667) 2016(796)
2015(418) 2014(404) 2013(359) 2012(363)
2011(363) 2010(617) 2009(406) 2008(506)
2007(664) 2006(509) 2005(409) 2004(243)
2003(240) 2002(249) 2001(232) 2000(212)
1999(221) 1998(210) 1997(128) 1996(147)
1995(120) 1994(213) 1993(130) 1992(178)
1991(154) 1990(77)

Sudovi

Upravni sudovi Republike Hrvatske(18)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(69)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(1423)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(31)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(7267)
Županijski sud(1527)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite