Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda i rješenje
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 400
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 10000)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 1860/2018-2Pobijanom presudom suđeno je: „I. Dužan je tuženik E. d.o.o. A3 OIB:B2 isplatiti tužitelju B. K. iz 3.7.2019
Gž 179/2019-3Pobijanom presudom pod toč.I. izreke odbačena je tužba tužitelja. Toč.II. izreke ukinut je u cijelosti platni nalog iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika I. L. broj Ovrv-16963/11 od 17. listopada 2011. dok je pobijanim rješenjem naloženo tužitelju nadoknadit... 18.6.2019
Gž 459/2019-2Prvostupanjskom presudom i rješenjem odlučeno je: (presudom) "I. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja - protutuženika  koji glasi: "Utvrđuje se da tuženiku ne pripada pravo vlasništva na nekretninama označenim kao 605/1,670, 672 k.o. O. u dijelu u kojem su prema prijavnom listu Ureda…. D. br…..ušle... 12.6.2019
Gž 202/2017-2Predmet spora u ovoj pravnoj stvari je zahtjev tužiteljica-protutuženica (u daljnjem tekstu: tužiteljica) da tuženik-protutužitelj (u daljnjem tekstu: tuženik ) ukloni uzroke prekomjernih štetnih imisija (dima,neugodnih mirisa i para) što potječu iz ugostiteljskog objekta, konobe - caffe bar L. u D... 5.6.2019
Gž 598/2019-2Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I. Nalaže se tuženiku H. o. k. d.d. isplatiti I tužiteljici Đ. G. iznos od 150.000,00 kn, sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 14. srpnja 2014. godine do i... 4.6.2019
Gž 1681/2018-2Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I. Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: „Tuženi Z. R. iz A1, OIB:B2 dužan je platiti tužiteljici 3.6.2019
Gž 180/2019-2Pobijanom presudom pod točkom I izreke održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika V. M. iz Zagreba, poslovni broj: Ovrv-155/14 od 28. ožujka 2014., a kojim se nalaže tuženiku da tužitelju 29.5.2019
Gž 140/2019-2Pobijanom presudom pod toč. I. izreke dozvoljena je preinaka tužbenog zahtjeva tužitelja. Toč. II. izreke odbijen je zahtjev tužiteljice za utvrđenje da su stranke suglasne na uspostavu vlasništva posebnih dijelova nekretnine čkbr. B4 upisane u z.k.ul. 28.5.2019
Gž 397/2019-2Pobijanom presudom pod toč. I. izreke naloženo je tuženici isplatiti tužiteljici 119.411,11 kn sa zateznom kamatom od 3. siječnja 2019. do isplate. Toč. II. izreke naloženo je tuženici naknaditi tužiteljici trošak postupka od 30.722,00 kn. Navedenu presudu, pravodobno izjavljenom žalbom, pobija t ... 28.5.2019
Gž 1728/2018-2Prvostupanjskom odlukom donesenom u obliku djelomične presude, toč. I. izreke, odbijen je tužitelj s tužbenim zahtjevom u odnosu na tuženika I. N. d.d., radi utvrđenja da je ništetan Sporazum radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nek... 23.5.2019
Gž 309/2018-2Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I/ Djelomično se usvaja tužbeni zahtjev i proglašava nedopuštenom ovrha određena Rješenjem o ovrsi na temelju ovršne isprave Općinskog suda u Puli od dana 31. kolovoza 2016. godine, poslovni broj: 22 Ovr-5819/16-2, i to radi naplate zakonske za ... 23.5.2019
Gž 452/2018-2Prvostupanjskom presudom suđeno je u cijelosti kako slijedi: "I. Nalaže se tuženiku da tužitelju preda u posjed vozilo M., broj šasije … te se utvrđuje da je tužitelj na navedenom vozilu vlasnik, što je tuženik dužan priznati, a što će u protivnom zamijeniti ova presuda na način da tužitelj temelje... 23.5.2019
Gž 681/2017-2Pobijanom presudom suđeno je: "I/ Utvrđuje se da je Ugovor o kreditu br. 9012330438, sklopljen dana 12.3.2007. između tužitelja M. K. i tuženika P. banke d.d., Z., djelomično ništav, i to u dijelu čl. 4. istog ugovora koji glasi:“…koja je promjenjiva sukladno Odluci banke o kreditiranju građana za ... 22.5.2019
Gž 1691/2017-2Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I Djelomično se održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika B. J. iz Solina, poslovni broj:Ovrv-4345/15 od 10. studenoga 2015. godine k... 22.5.2019
Gž 1040/2017-9Presudom suda prvog stupnja platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika N. T. iz Z. poslovni broj: Ovrv-790/13. od 30. travnja 2013., održan je na snazi u dijelu kojim je tuženicama naloženo isplatiti tužitelju iznos od 112.674,48 kn sa zakonskom zateznom kamatom pobliže naznačenoj u i... 16.5.2019
Gž 937/2018-2Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je da gube pravni učinak prema tužitelju Ugovor o prijenosu osnivačkih prava u ustanovi koji je Ugovor sklopljen između A. N., kao prenositelja osnivačkih prava, i A. N., kao stjecatelja osnivačkih prava, koji Ugovor je potvrđen (solemniziran) kod Javnog bilježni... 16.5.2019
Jž 2243/2017-0Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Varaždinu, Stalne službe u Ivancu od 8. svibnja 2017., broj: 6 Pp J-48/16, proglašen je krivim okr. M.D. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 93. st. 1. toč. 6. Zakona o oružju, za koji mu je, uz pr... 16.5.2019
Jž 275/2019-0Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Bjelovaru od 29. studenog 2018., broj: Pp J-480/18-79 proglašen je krivim okr. G. P. da je na način činjenično opisan u toč. 1.) u izreci presude počinio prekršaj iz čl. 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, za koji mu je utvrđena k... 16.5.2019
Gž 647/2019-2Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "Nalaže se I-tuženiku Republici Hrvatskoj, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta I II-tuženiku S. š.O. iz A3 16.5.2019
I Kž Us 133/2017-7Pobijanom presudom opt. N. M. proglašen je krivim zbog kaznenog djela iz čl. 347. st. 2. KZ/97., za koje mu je, primjenom citirane zakonske odredbe, izrečena kazna zatvora u trajanju osam mjeseci, a na temelju čl. 67. KZ/97. primijenjena uvjetna osuda na način da se izrečena kazna neće izvršiti ako ... 16.5.2019
Gž 284/2018-2Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Utvrđuje se da je tužitelj D. M. H., A5 nositelj prava korištenja i raspolaganja na grobu na gradskom groblju 14.5.2019
I Kž 95/2019-7Pobijanom presudom Županijskog suda u Velikoj Gorici, na temelju članka 453. točke 3. Zakona o kaznenom postupku  („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. - pročišćeni tekst, 91/12. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17. - dalje: ZKP/08.)... 14.5.2019
Gž 671/2018-4Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „I/ Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice J. G. s prebivalištem u A5, OIB: B1, da je tuženik 30.4.2019
Gž 1259/2018-2Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „I. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju u ovrsi izdanog od strane javnog bilježnika A. H. iz Zagreba, posl. br. Ovrv-2798/16 od dana 11. ožujka 2016. god., u dijelu u kojem je tuženiku na... 26.4.2019
Gž 2139/2017-2Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke djelomično je prihvaćen je tužbeni zahtjev tužiteljice-protutuženice A. B. (dalje tužiteljica) te je naloženo tuženici-protutužiteljici O. O. (dalje tuženica) da isplatiti tužiteljici iznos od 18.355,83 kn sa zakonskom zateznom kamatom od dospijeća svako... 19.4.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 400 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(165) 2018(656) 2017(627) 2016(790)
2015(413) 2014(403) 2013(359) 2012(362)
2011(362) 2010(616) 2009(405) 2008(506)
2007(664) 2006(509) 2005(409) 2004(243)
2003(240) 2002(249) 2001(232) 2000(212)
1999(221) 1998(210) 1997(128) 1996(147)
1995(120) 1994(213) 1993(130) 1992(178)
1991(154) 1990(77)

Sudovi

Upravni sudovi Republike Hrvatske(17)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(66)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(1377)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(31)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(7091)
Županijski sud(1418)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite