Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda i rješenje > Upravni sudovi Republike Hrvatske
 

Upravni sudovi Republike Hrvatske

Stranica 1 / 1
Dokumenti od 1 do 18 (od ukupno 18)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
UsI 1724/2017-9Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/I-362-02/17-02/1572, URBROJ: 531-07-1-3-1-17-2 od 7. prosinca 2017. naloženo je tužiteljici da u roku od osam dana od dana zaprimanja tog rješenja ukloni zgradu i septičku jamu izgrađenu na k.č. … k.o. P. izvan građevinskog područja bez građevinske dozvole od... 17.7.2018
UsI 111/2017-7Osporavanim rješenjem tuženika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Direkcije, KLASA: UP/II-502-08/16-01/307, URBROJ: 338-01-21-16-02 od 14. prosinca 2016. odbijena je žalba tužitelja i potvrđeno je prvostupanjsko rješenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Područne službe Karlovac, ... 23.2.2018
UsIpn 26/2016-7Osporenim rješenjem tuženika, Klasa: UP/II-471-02/11-01/846, Urbroj: 513-04/16-13 od 09. svibnja 2016. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva financija - Porezne uprave, Područnog ureda Dubrovnik, Klasa: UP/I-471-02/09-01/63, Ur.broj: 513-07-19/09-04 od 05. srpnja 2011.,... 13.10.2017
UsIgr 256/2015-14Rješenjem tuženika Klasa: UP/II-361-05/15-26/325, Urbroj: 531-05-1-2-2-15-2 od 20. travnja 2015. (dalje: osporeno rješenje) odbijena je žalba tužitelja pod 1. do 4. (dalje:tužitelji) protiv po zahtjevu zainteresirane osobe donesenoga rješenja o izvedenom stanju prvostupanjskog tijela Klasa: UP/I 361... 14.7.2017
UsImio 358/2014-20Osporenim rješenjem tuženika, Klasa: 141-02/14-02, Urbroj: 341-99-05/3-14/4330 od 16. svibnja 2014. odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u Š., Klasa: UP/I-141-02/11-01, Urbroj: 341-19-05/3-11/12043, broj: 48536 od 15. stude... 21.4.2017
UsIgr 270/2015-7Osporenim rješenjem tuženika Klasa: UP/II-612-08/14-02/0278, Urbroj: 532-06-01-01/8-15-4 od 14. svibnja 2015. odbijena je, između ostalog, žalba S. K., izjavljena protiv rješenja Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Š., Klasa: UP/I-612-0... 12.4.2017
UsIgr 366/2015-7Osporenim rješenjem tuženika KLASA: UP/I-362-02/15-02/970, URBROJ: 531-07-1-3-6-15-02 od 9. srpnja 2015. naređeno je tužitelju, kao investitoru, da u roku od 8 dana ukloni građevinu poljoprivredne namjene, poluukopanu, tlocrtne površine 6,00 m x 5,00 m, i ogradno-potporne zidove dužine 6 m i 4,5 m, ... 30.1.2017
UsIjn 21/2015-22Osporenim rješenjem tuženika od 21. svibnja 2015. trgovačkom društvu F. & I. d.o.o. S., zastupanom po J. B., zainteresiranoj osobi u ovom sporu, izdano je koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na području morske obale, unutrašnjosti morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske za ... 30.1.2017
UsI-244/14-7Osporenom odlukom tuženika klasa: UP/I-344-08/14-01/420, urbroj: 376-05/MS-14-04 (IM) od 9. rujna 2014. odbijen je zahtjev tužitelja vezan za prigovor na obračunatu naknadu zbog prijevremenog raskida pretplatničkog ugovora. 16.9.2016
5 UsI-1972/14-4Osporavanom odlukom tuženika odbačena je, kao nedopuštena, žalba žalitelja, ovdje tužitelja, izjavljena protiv Odluke Županijske skupštine (…) županije o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa, plaže i parkirališta, (…), KL... 13.11.2015
7 UsI-706/13-16 Odlukom o javnom ukidanju statusa javnog dobra Općinskog vijeća Općine (…) KLASA: 011-03/13-01/01, URBROJ: 2169/02-01/13-01 od 19. veljače 2013. godine ukinuto je svojstvo javnog dobra k.č.br. 10119/3 k.o. (…) i dr., te je za njih 2. travnja 2013. godine objavljen natječaj radi za prodaju. 13.10.2015
UsI-147/14-12 Osporenom odlukom klasa: UP/I-344-08/14-01/205, urbroj: 376-05/LGŠ-14-07 (IM) od 5. svibnja 2014. odbijen je kao neosnovan zahtjev za rješavanje spora pretplatnice (ovdje tužiteljice) vezano za prigovor na sporni iznos zaduženja za obavljenu javnu komunikacijsku uslugu i obavijest govornog auto... 24.7.2015
1 UsI-427/14-9 Osporavanim rješenjem tuženika KLASA: UP/I-006-01/13-01/68, URBROJ: 515-03-02-01/2-14-7 od 11. veljače 2014. odbijen je zahtjev tužitelja B. stranke (dalje u tekstu: Stranka), kojeg je u ime Stranke podnio H. Š., smatrajući se novim predsjednikom Stranke, a zahtjevom je zatražen upis promjene s... 3.6.2014
4 UsI-308/13-32    7.5.2014
1 UsI-1736/12-19 Prvostupanjskim rješenjem o ovrsi Jedinstvenog upravnog odjela Grada K., KLASA: UP/I-363-03/11-04/09, URBROJ: 2170-05/01-1-11-1 od 5. travnja 2011. određena je ovrha duga u iznosu od 74.053,43 kn na računima tužiteljice na temelju pravomoćnog i izvršnog rješenja istog tijela KLASA: UP/I-363-03/... 5.2.2014
1 UsI-170/13-13 Osporavanim drugostupanjskim rješenjem tuženika KLASA: UP/II-350-05/12-02/323, URBROJ: 531-05-2-2-1-1-12-3 od 10. prosinca 2012. odbačena je kao nepravodobna žalba tužitelja izjavljena protiv lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/09-01/66, URBROJ: 2171-01-05-02-12-70 od 3. veljače 2012., koja j... 23.7.2013
2 UsI-2/12-23 Prvostupanjskim poreznim rješenjem Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda P., KLASA: UP/I-471-02/09-01/134, URBROJ: 513-07-18-09-1 od 10. srpnja 2009., tužitelju je utvrđen manje obračunati porez na dodanu vrijednost, te mu je naloženo da uplati porez na dodanu vrijednost, za r... 10.10.2012
2 UsI-383/12-24Točkom 1. izreke zaključka Općine L., Jedinstvenoga upravnog odjela, KLASA: UP/I-363-01/11-01/07, URBROJ: 2125/10-11-08 od 20. lipnja 2011. po službenoj dužnosti dopuštena je obnova postupka utvrđivanja komunalnog doprinosa ovdje zainteresiranoj osobi, za izgradnju autoceste (...) u dijelu pobliže ... 19.9.2012
<<  Prijašnja | Stranica: 1 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2018(2) 2017(6) 2016(1) 2015(3)
2014(3) 2013(1) 2012(2)

Sudovi

< SviUpravni sudovi Republike Hrvatske

Vrsta odluke

< SviPresuda i rješenje
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite