Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 3370
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 84239)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž 4/2018-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I/ Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "1. Nalaže se tuženiku H. c. d.o.o. da u roku od 15 dana pod prijetnjom ovrhe isplati tužiteljima, L. T. i M. Č., iznos od 32.600,00 kuna, kao i zakonske zatezne kamate koje teku na taj iznos od dana podnošenja tužbe,... 16.5.2019
Gž 163/2019-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi; I. Nalaže se tuženiku, D. L. iz Z., OIB….., isplatiti tužitelju, S. d.o.o., Z., OIB……, iznos od 122.500,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućim: - na iznos od 17.500,00 kn od 01. 07. 2009. godine do isplate, - na i ... 15.5.2019
Gž 96/2017-2Prvostupanjskom presudom suđeno je: "Odbija se tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi: „Ukida se pravo služnosti prolaza i provoza u korist k.č. br. … i k.č. br. … obje upisane u zk. ul. br. … k.o. P., a na teret k.č. br. … upisane u zk. ul. br. … k.o. P.. Ukida se pravo stvarne služnosti prola ... 15.5.2019
Gž 32/2019-2Prvostupanjskom međupresudom utvrđeno je da je tuženik odgovoran za štetu koja je tužitelju nastala u omjeru od 50%. Protiv navedene međupresude pravovremene žalbe podnijele su obje parnične stranke. Tužitelj podnosi žalbu iz svih žalbenih razloga. Ističe da je počinjena bitna povreda postupka jer... 13.5.2019
Gž 534/2017-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je doslovce: I Nalaže se tuženiku platiti tužiteljici iznos od 2.557,09 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućima kako slijedi: -na iznos od 140,57 kn od 12.07.2010. godine do isplate; -na iznos od 136,60 kn od 10.08.2010. godine do isplate; -na iznos od 14 ... 8.5.2019
Gž 1391/2018-2Presudom prvostupanjskog suda suđeno je: "I              Odbijaju se tužitelji s tužbenim zahtjevom koji glasi: Utvrđuje se da tuženik, vanknjižni vlasnik nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog građanskog suda u Zagrebu, i to poslovnog prostora u Z., ... koji se nalazi u stambeno-poslovno... 2.5.2019
Gž 772/2019-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I Proglašava se nedopuštenim postupak izravne naplate, odnosno pljenidba i prijenos na temelju bjanko zadužnice: OV-… od 26.03.2009. godine ovjerene po javnom bilježniku I. H. Ž. iz Z., ukidaju se sve provedene ovršne radnje, te se ovršni postupak obustavlja.... 2.5.2019
Gž R 8/2019-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je: I.  Prihvaća se dio tužbenog zahtjeva tužitelja koji glasi: „Nalaže se tuženici Republici Hrvatskoj da tužitelju Z. S. na ime naknade plaće za prekovremeni rad, za rad noću, subotom, nedjeljom i blagdanom, isplati iznos od 23.679,74 kn (dvadesettritisućešestosed... 30.4.2019
Gž 469/2018-2Pobijanom je presudom odlučeno je: „ I               Nalaže se tuženiku J. M. isplatiti tužitelju P. C. d.o.o. iznos od 6.443,02 kn (slovima: šesttisućačetristočetrdesettrikunedvijelipe) sa zateznim kamatama tekućima         na iznos od 301,18 kn od 15. veljače 2011.,         na iznos od 286,12 kn... 29.4.2019
Gž 1812/2017-3Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka u cijelosti glasi: „I. Ukida se u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi pod posl. br. Ovrv-13863/11 od 11.07.2011.g. donesen od javnog bilježnika u Zagrebu mr.sc. J. R., kojim se tuženoj nalaže da... 25.4.2019
Gž 739/2017-2Pobijanom prvostupanjskom presudom ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika I. L. iz Z. od 30. prosinca 2013., poslovni broj Ovrv-17134/2013. Protiv te presude pravodobnu i dopuštenu žalbu podnosi tužitelj, navodeći da je pobija zbog bitne povrede odredaba par... 25.4.2019
Gž 1897/2019-2Prvostupanjskom presudom je suđeno: "I. Nalaže se tuženicima M. P., M. P. i D. P. da isele iz stambenog prostora u suterenu na adresi A... 24.4.2019
Gž 2148/2017-2Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke utvrđeno je da tužitelju pripada pravo na staž osiguranja u razdoblju od 8. siječnja 2008. do 14. travnja 2008. što su mu tuženici dužni priznati, dok je točkom II. izreke naloženo tuženicima da tužitelju naknade troškove parničnog postupka u iznosu od 8... 24.4.2019
Gž 300/2018-2Presudom suda prvog stupnja u točki I. izreke je proglašena bez učinka prema tužitelju pravna radnja I.-tuženika D. P. - nasljednička izjava o ustupanju ostavinske imovine iza pok. J. P. I..-tuženici L. P., prema rješenju o nasljeđivanju javnog bilježnika B. L. iz Z. poslovni broj O-7244/15 od 24. r... 24.4.2019
Gž 153/2019-2Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 21.500,00 kn sa zateznom kamatom tekućom od 29. studenoga 2018., kao i naknaditi mu trošak parničnog postupka u iznosu od 6.117,50 kn sa zateznom kamatom tekućom od 29. studenoga 2018., sve u roku od 15 dana. ... 23.4.2019
Gž 1972/2017-2Pobijanom presudom ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. J. iz Z., poslovni broj Ovrv-18964/15 od 19. lipnja 2015. godine kojim je tuženoj naloženo platiti tužitelju iznos od 338,80 kn, te mu naknaditi nastale troškove ovršnog postupka u iznosu od 300,00 ... 23.4.2019
Gž 221/2018-2Pobijanom presudom Općinskog suda u Osijeku, Stalna služba u Valpovu, poslovni broj: 66 P-1169/2016-18 od 17. studenog 2017., u stavku I. izreke presude utvrđen je ništetnim dio odredbe sadržan u članku 4. točke 4.1. Ugovora o kreditu broj 9012651890, ovjerenog kod javnog bilježnika T. K. iz O., pod... 23.4.2019
Gž 508/2018-2Pobijanom presudom Općinskog suda u Osijeku, Stalna služba u Valpovu, poslovni broj:  65 P-360/2017-20 od 11. travnja 2018., u stavku I. izreke presude utvrđen je ništetnim dio odredbe sadržane u članku 2. Ugovora o kreditu broj 528-50-4184116 koji su ugovor tužitelj R. V. i tuženik R. A. d.d. Z. sk... 23.4.2019
Jž 2737/2018-0Pobijanom prvostupanjskom presudom Prekršajnog suda u Zagrebu od 21. rujna 2018., broj: 30. PpJ-2386/17, proglašen je krivim okr. S.B. da je, na način činjenično opisan u izreci pobijane presude, počinio prekršaj iz čl. 54. st. 3. u vezi sa st. 1. toč. 1. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, za koj... 18.4.2019
Gž 257/2019-2Presudom suda prvog stupnja tuženiku je naloženo da tužitelju plati na ime naknade neimovinske štete iznos od 23.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 14. studenog 2017.pa do isplate, po stopi pobliže naznačenoj u izreci presude (točka I. izreke); odbijen je dio tužbenog zahtjeva za isplatu izn... 18.4.2019
Gž 669/2019-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I. Prihvaća se tužiteljev tužbeni zahtjev koji glasi: „Proglašava se nedopuštenom ovrha u predmetu Općinskog suda u Puli - Pola, posl. br. Ovr-…, određena rješenjem o ovrsi, posl. br. Ovr-… od 11. srpnja 2016." II. Tuženik je dužan tužitelju naknaditi p... 18.4.2019
Gž 806/2019-2Pobijanom je presudom naloženo tuženicama M. P. i L. P. iseliti iz stana u A3, prizemlje, površine 35,30 m² koji se sastoji od jedne sobe i ostalih prostorija, kao posebnog ... 18.4.2019
Gž 1383/2017-2Sud prvog stupnja donio je presudu čija izreka glasi: „1. Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "I. Tuženici su dužni solidarno isplatiti tužitelju iznos od 86.993,66 kn sa zakonskom zateznom kamatom po stopi od 14% godišnje tekućom od 08. kolovoza 2009. godine do 30. lipnja 2011. godine ... 17.4.2019
Gž 97/2019-2Pobijanom presudom, pod toč.1 odbijen je zahtjev tužiteljice kojim je tražila raskid Ugovora o dosmrtnom uzdržavanju zaključen između nje kao primateljice uzdržavanja i tužene kao davateljice uzdržavanja dana 9. veljače 2012. koji je solemniziran po javnom bilježniku 17.4.2019
Gž 183/2016-2Presudom Općinskog suda u Dubrovniku broj P-1020/2010 od 24. prosinca 2015. suđeno je: "I. Utvrđuje se da tužitelju S. Č. pok. N. uz tuženicu I. K., a kao sinu pok. ostaviteljice G. M. kao oporučne nasljednice pok. J. P., a kao nasljedniku prvog nasljednog reda iza smrti pok. G. M., pripada njena ... 17.4.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 3370 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(540) 2018(2640) 2017(3404) 2016(3269)
2015(2715) 2014(3133) 2013(2968) 2012(3103)
2011(3184) 2010(3336) 2009(3766) 2008(3950)
2007(4688) 2006(4552) 2005(3977) 2004(2201)
2003(2676) 2002(2999) 2001(2485) 2000(2783)
1999(2615) 1998(2193) 1997(1439) 1996(1782)
1995(1833) 1994(2188) 1993(2332) 1992(2875)
1991(2802) 1990(1802) 1989(3) 1987(1)
1986(1) 1985(1) 1984(2) 1982(1)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(417)
Upravni sudovi Republike Hrvatske(686)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(567)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(8619)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(3741)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(62954)
Županijski sud(7255)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

< SviPresuda
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite