Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
EDUS-INFO > Sudska praksa > Sudske odluke > Presuda
 

Sudske odluke

Stranica 1 / 3489
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 87203)
Broj odluke Sažetak Datum odluke
Gž R 298/2019-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je zatražio da ga tuženik vrati na poslove radnog mjesta regionalni voditelj prodaje, odnosno druge odgovarajuće poslove, sukladno važećem ugovoru o radu od 1. rujna 2011., kao i da se tuženika obveže nadoknaditi tužitelju parnič... 23.10.2019
Gž 2145/2018-0Pobijanom presudom okrivljenik P. M. proglašen je krivim i uz primjenu članka 38. stavka 2. točke 2. Prekršajnog zakona oslobođen od kazne, zbog prekršaja iz članka 43. stavka 3., u svezi s člankom 43. stavkom 1. podstavcima 6. i 17. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, č... 23.10.2019
Kzz 36/2019-3Presudom Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske od 3 lipnja 2016. broj Pž-8577/13 preinačena je presuda Prekršajnog suda u Zagrebu od 18. travnja 2013. broj PpP-D-997/12 na način da je, zbog nastupa zastare prekršajnog progona, na temelju članka 181. točke 5. PZ-a, odbijena optužba protiv okriv... 23.10.2019
Gž 1535/2019-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: " I              Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Nalaže se tuženicima T. P. iz Z., ..., OIB: ... i A. P. iz Z., ..., OIB: ..., da solidarno plate tužitelju T. d.o.o. Z., ..., OIB: ... iznos od 15.444,31 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom koj... 22.10.2019
Gž 2098/2019-3Presudom suda prvog stupnja suđeno je: „I               Nalaže se tuženiku s naslova naknade štete isplatiti tužiteljici iznos od 9.445,00 kuna, sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 28. veljače 2014. godine do isplate, u visini koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem eskontne stope Hrv... 22.10.2019
Gž 1271/2019-2Pobijanom presudom dužni su tuženici solidarno isplatiti tužiteljima iznos od 4.599,57 € sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 15. listopada 2015. do isplate kao i nadoknaditi im parnične troškove u iznosu od 9.313,00 kn, u roku od 15 dana. Navedenu presudu, pravovremeno podnijetom žalbom pobi ... 22.10.2019
I Kž 327/2019-6Pobijanom presudom Županijskog suda u Zadru optuženi V. D. proglašen je krivim da bi na način i pod uvjetima opisanima u izreci presude počinio kazneno djelo protiv spolne slobode - teško djelo protiv spolne slobode iz članka 154. stavak 2. u svezi stavka 1. točka 1. i u vezi sa člankom 153. stavak ... 22.10.2019
Kž 284/2019-8Presudom Općinskog suda u Varaždinu poslovni broj 29 K-129/19-12 od 16. srpnja 2019 je temeljem odredbe čl. 453. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17 u daljnjem tekstu ZKP/08) okrivljeni B. P. oslobođen optužbe da bi po... 21.10.2019
Gž 1922/2018-4Prvostupanjskom presudom suđeno je: "I. Nalaže se tuženiku H. U. Z., A2, OIB B2, isplatiti tužiteljici S. K. iz 18.10.2019
Gž 756/2019-3Pobijanom toč.I/ izreke prvostupanjske presude ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Ž. H. P. iz Zagreba broj Ovrv-5111/06 od 24. listopada 2006. u dijelu kojim je naloženo tuženiku da isplati tužitelju iznos od 400,00 kn sa zat... 18.10.2019
Gž 877/2019-3Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženoj da tužitelju isplati iznos od 18.406,25 kn sa zateznom kamatom koja teče od 24. srpnja 2013. godine pa do isplate te da joj naknadi parnični trošak u iznosu od 20.250,00 kn sa zateznom kamatom od dana presuđenja pa do isplate. Protiv ove presude u zako ... 18.10.2019
Gž 238/2018-2Pobijanom djelomičnom presudom u toč. I izreke naloženo je tuženici da tužitelju A. L. na ime naknade štete isplati iznos od 70.000,00 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 29. svibnja 2015. pa do isplate, a toč. II izreke određeno je da će se... 18.10.2019
Gž R 274/2017-2Presudom prvostupanjskog suda odlučeno je: "I. Utvrđuje se nedopuštenom Odluka  o izvanrednom otkazu ugovora o radu od 12. siječnja 2016.g. II. Nalaže se tuženiku  B.  d.o.o., OIB:  ... iz G., ..., vratiti tužitelja M.  M., OIB: ...,  iz G., ..., na radno mjesto koje je obavljao prije donošenja Od... 17.10.2019
Gž 986/2018-2Pobijanom presudom Općinskog suda u Šibeniku, poslovni broj: 8 Pn-195/2015-29, od 24. kolovoza 2018., u točki I.1. izreke presude naloženo je tuženiku E. O. d.d. Z., isplatiti tužitelju I. L. s osnove pretrpljene neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti na tjelesno (duševno) zdravlje iznos od ... 17.10.2019
Gž 2551/2019-2Presudom suda prvog stupnja suđeno je: "I. Utvrđuje se da u korist č.zem. ... stojna kuća pov. 162 m2 i dvor pov. 346 m2 k.o. S. kao povlasnog dobra postoji pravo služnosti puta označenog i omeđenog kao lik A-B-C-D-E-F-G-H-A pov. 30 m2 sve sukladno skici vještaka P. G. V 136/2018, a na teret zemlji... 17.10.2019
Gž 2858/2019-2Presudom suda prvog stupnja odlučeno je: " 1/ Nalaže se tuženiku I. I. predati tužitelju E.&S. B. d.d.  nekretninu upisanu u z.k.ul. br. ..., k.o. ... B.-T., ukupne površine 1715 m2, koja se sastoji od čest.kat.br. ..., opisane kao kuća i dvorište, površine 859 m2 i čest.kat.br. ... opisane kao kuć... 17.10.2019
Gž R 444/2019-2Prvostupanjskom presudom je presuđeno: "I. Utvrđuje se da je nedopuštena Odluka o otkazu Ugovora o radu tuženika H. g. k., Z., ..., OIB: ..., broj I-... od 25. siječnja 2006., kojim se otkazuje Ugovor o radu od 26. veljače 1996. tužitelju S. P. iz Z., ..., OIB: ..., zbog osobno uvjetovanih razloga ... 17.10.2019
Kžzd 49/2019-6Pobijanom presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu opt. I. Z. proglašena je krivim zbog počinjenja kaznenog djela zanemarivanje obveze ishrane - opisano u čl. 196. st. 1. Krivičnog zakona Republike Češke broj 40/2009 Zbirke zakona za koje je temeljem čl. 196. st. 1. Krivičnog zakona Republike Češk... 17.10.2019
Gž 391/2019-2Presudom suda prvog stupnja odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio da se utvrdi da je vlasnik nekretnina upisanih zk. ul. broj 1410 k.o. V. koje se sastoje od čkbr. 475/2 - oranica sa 2 j i 104 čhv. i zk. ul. broj 1298 k.o. V., koje se sastoje od čkbr. 474/3 - oranica ograda sa 1112 čh... 17.10.2019
Gž 592/2019-2Presudom suda prvog stupnja, platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika V. Ć. iz R. poslovni broj: Ovrv-8635/2014., od 24. srpnja 2014., održan je na snazi u dijelu kojim je tuženiku naloženo da tužiteljima isplati iznos od 940,32 kn i troškove ovršnog postupka u iznosu od 1.337,50 kn... 17.10.2019
Gž 52/2019-2Pobijanom toč.I izreke prvostupanjske presude naloženo je tuženiku da tužiteljici isplati iznos od 4.200,00 EUR sa zateznom kamatom tekućom od dana podnošenja predmetne tužbe - 17.lipnja 2016. do isplate, a nepobijanom toč.II izreke tužiteljica je obvezana naknaditi tuženiku prouzročeni parnični tro... 17.10.2019
Gž 1184/2019-2Prvostupanjskom presudom proglašena je nedopuštenom ovrha u spisu Općinskog suda u Puli-Pola broj Ovr-3429/17 u odnosu na glavnu tražbinu tuženika u iznosu od 693,53 Eura te iznos od 4.860,00 kn. Istom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za proglašenje nedopuštenom ovrhe u istom predmetu radi naplat... 17.10.2019
Gž 1355/2019-2Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi: „I. U cijelosti se odbija kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: "1. Dužni su tuženici pod 1. i 2. u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe solidarno isplatiti tužitelju kunsku protuvrijednost iznosa od ukupno 50.000,00 USD sve to ... 17.10.2019
Gž 806/2019-2Prvostupanjskom presudom odlučeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi: "Utvrđuje se u odnosu na tuženike ad. 1 M. Z. (OIB…), ad. 2 L. Ž. (OIB…..), ad. 3 O. S. (OIB….), ad. 4 Z. V. (OIB…..) i ad. 5 Z. Z. (OIB…..) da je tužiteljica M. T. (OIB….) vlasnica za ukupno 1556/10000 dijela nekre ... 16.10.2019
I Kž 377/2019-8Pobijanom presudom Županijski sud u Osijeku proglasio je krivim opt. Ž. Š. zbog kaznenog djela protiv života i tijela, teškog ubojstva u pokušaju iz čl. 111. toč. 3. u vezi čl. 34. KZ/11 KZ/11 te ga je na temelju tih propisa uz primjenu čl. 48. st. 1. i 49. st. 1. toč. 1. KZ/11 osudio na kaznu zatvo... 16.10.2019
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 3489 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum odluke

2019(1958) 2018(3534) 2017(3828) 2016(3395)
2015(2754) 2014(3165) 2013(2985) 2012(3110)
2011(3188) 2010(3338) 2009(3766) 2008(3950)
2007(4688) 2006(4553) 2005(3977) 2004(2201)
2003(2676) 2002(2999) 2001(2485) 2000(2783)
1999(2615) 1998(2193) 1997(1439) 1996(1782)
1995(1833) 1994(2188) 1993(2332) 1992(2875)
1991(2802) 1990(1802) 1989(3) 1987(1)
1986(1) 1985(1) 1984(2) 1982(1)

Sudovi

Europski sud za ljudska prava(423)
Upravni sudovi Republike Hrvatske(753)
Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske(628)
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske(8842)
Visoki upravni sud Republike Hrvatske(4121)
Vrhovni sud Republike Hrvatske(64007)
Županijski sud(8429)
e-oglasna ploča sudova(> 500000)


Vrsta odluke

< SviPresuda
 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite